ZUIVELOPLEIDINGEN NEDERLAND
Bedrijfsopleidingen voor de zuivelindustrie
 
Samen meer
In de coöperatie “Zuivelopleidingen Nederland” zijn de opleidingsinstituten mbo Life Sciences, AOC Oost en AOC Helicon en
 een particuliere opleider, CBT Trainingen & Opleidingen een samenwerking aangegaan. De drie opleidingsinstituten verzorgen nu binnen Nederland het leeuwendeel van de op zuiveltechnologie gerichte opleidingen voedingsoperator productspecialist en kwaliteitsmanager.  CBT heeft onder anderen ruime ervaring in het uitvoeren van opleidingen voor technische operators en andere functies in de zuivelbranche.
  Verbinden procestechniek en zuiveltechnologie
Aanleiding voor de samenwerking is de nadrukkelijke wens van bedrijven uit de zuivelindustrie om in opleidingstrajecten integraal verbindingen te kunnen maken tussen procestechnische- en zuiveltechnologische kennis- en vaardigheidsaspecten.  Door een eigen flexibel opleidingsmodel zijn trajecten
in vele mengvormen mogelijk, op maat, ook binnen reguliere, wettelijk bekostigde opleidingen met diplomering. Naast de kennis en vaardigheden is er natuurlijk veel aandacht voor belangrijke zaken als beroepshouding en lerend vermogen.
   
   
Landelijke dekking
Zuivelopleidingen Nederland biedt door deze samenwerking een platform met landelijke dekking en werkt hierbij ook samen met secundaire partners, zoals LSBL, een opleider met veel ervaring in specifieke maatwerktrajecten.

Zuivelacademie
Zuivelopleidingen Nederland is deelnemer aan de Zuivelacademie. Een webomgeving waarin kennis is verzameld over zuivelprocessen.

Contact
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die zuivelopleidingen Nederland kan bieden, neem dan contact op met:
Roy Pollmann, accountmanager 0610683655 of
Wijnand Verschuur, programmamanager 0651146687

  Vele MBO opleidingen
Zuivelopleidingen Nederland leidt op voor een groot deel van de MBO functies binnen de productieomgeving in de zuivelindustrie. Diplomatrajecten zijn mogelijk voor:
 - Voedingoperator (2) en Allround voedingsoperator(3);
 - Operator A (2), Operator B (3) en Operator C (4);
 - VAPRO A (2), VAPRO B (3) en VAPRO C (4);
 - Voedingsspecialist (4) en Kwaliteitscoördinator (4);
Op aanvraag ook voor opleidingen in Techniek, Laboratoriumtechniek en Logistiek.

Maatwerk, cursussen en trainingen
Doordat Zuivelopleidingen Nederland beschikt over docenten en trainers met brede expertise én specialisten binnen de zuiveltechnologie kan invulling gegeven worden aan nagenoeg elke denkbare maatwerktraining.
 
LSBL opleidingen